Lieliskie mazuļi Prasmes un attīstība

Lieliskie Mazuļi ne tikai no sirds izpriecāsies mūsu strukturizētajās nodarbībās, interesantajā piedzīvojumu laikā un bērnu vingrošanā, bet arī mācīsies akrobātikas pamat prasmes, attīstīs sīko un lielo motoriku un manipulatīvās spējas.
Fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte, tomēr arī sociālo prasmju attīstība tiek uzsvērta. Bērni strādā pie prasmes klausīties, sekot norādījumiem un sadarbojoties ar citiem bērniem. Mācoties un spēlējoties, mūsu Lieliskie Mazuļi izjūt lepnumu par paveikto un stiprina savu pašcieņu!

 • Kur:   Lielirbes 17A, Rīga
 • Vecums:   No 2 g. 6 mēn. līdz 3 g. 3 mēn.
 • Ilgums:   1 stunda
 • Cena:   1 x nedēļā: 68 EUR uz 4 nedēļām
 • Laiks:   grupa tiek komplektēta, lūdzu, aizpildiet anketu.
Fiziskās prasmes:
 • Šajā vecuma grupā fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte. Bērni savstarpēji sadarbojas ar abiem treneriem, apgūstot pamat prasmes akrobātikā un vingrošanā.
 • Nodarbības ir paredzētas, lai uzlabotu Jūsu bērna līdzsvaru, ķermeņa apziņu un koordināciju.
Sociālās prasmes:
 • Bērni mācās strādāt grupiņās un pārmaiņus piedalās klases aktivitātēs.
 • Bērni, sadarbojoties ar treneriem, kļūst patstāvīgāki.
Emocionālās prasmes:
 • Mācoties sekot treneru norādījumiem un labi klausoties, lieliskie mazuļi tiek nepārtraukti iedrošināti un uzmundrināti.
 • Pašapziņa un pašcieņa pieaug, kad bērni kļūst drošāki par savām fiziskajām spējām.
Kognitīvās spējas:
 • Lieliskie Mazuļi tiek iedrošināti izpaust savu fantāziju jautrās stafetēs, spēlēs, iztēles aktivitātēs un brīvajā laikā.
 • Katrā apļa laikā tiek uzdots jautājums, par kuru Jūsu bērns tiek mudināts domāt un atbildēt.
Jūsu uzdevums:
 • Bērni, kuri jau no mazotnes ir iemācīti gūt prieku no fiziskām aktivitātēm, visticamāk, paliks aktīvi un gūs labumu no veselīga dzīvesveida arī tālākos gados. Iedrošiniet savu bērnu praktizēt MyGym nodarbībās apgūtas prasmes un pavadīt savu laiku aktīvi.
Drošība:
 • Mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālē un uztveram to ļoti nopietni, tāpēc, lūdzu, iedrošiniet savu bērnu sekot visiem norādījumiem, kurus dod treneri.
0
 .