Kāpēcīši Prasmes un attīstība

My Gym rūpīgi izstrādātā un strukturētā programmā, bērni attīsta lielo motoriku un var droši attīstīties vidē, kurā viņi tiek atbalstīti un kur nepastāv savstarpēja konkurence. Šī programma ir speciāli veidota, lai veicinātu bērnu pašapziņas un paškontroles veidošanos un sagatavotu mūsu Kāpēcīšus komandas sporta veidiem. Šī visaptverošā programma attīsta spēku, veiklību, līdzsvaru, lokanību un koordināciju.

 • Kur:   Lielirbes 17A, Rīga
 • Vecums:   No 3 g. līdz 6 g.
 • Ilgums:   1 stunda
 • Cena:   1 x nedēļā: 88 EUR uz 4 nedēļām
 • Laiks:   Trešdiena 17:00, Svētdiena 11:00
 • Noteikumi:   Slimības gadījumā abonements netiek pagarināts
Fiziskās prasmes:
 • Kāpēcīši ir gatavi attīstīt un pilnveidot pamata lielās motorikas prasmes, tādas kā skriešana, lekšana, mešana, ķeršana, speršana. Mūsu programma iekļauj vingrinājumus, kuri attīsta katru no šīm svarīgajām prasmēm.
 • Kāpēcīšu programmā ir elementi, kas paredzēti, lai sagatavotu bērnus komandas sportam.
Sociālās prasmes:
 • Šī vecuma bērni spēj skaidrāk izprast komandas darba jēgu un mūsu spēles un stafetes uzlabo šo izpratni.
 • My Gym nodrošina vidi, kurā bērni var justies droši, komunicējot savā starpā ar citiem grupas biedriem un saviem treneriem.
Emocionālās prasmes:
 • Kāpēcīši, attīstot neatlaidību un pašdisciplīnu, tiek pastāvīgi uzslavēti un viņu prasmes- novērtētas.
 • Bērnu pārliecība par sevi palielinās, pieaugot viņu fiziskajām spējām.
Kognitīvās spējas:
 • Kāpēcīšu koncentrēšanās spējas pieaug un viņi var izpildīt arvien sarežģītākas instrukcijas, tāpēc arī spēles un uzdevumi kļūst sarežģītāki.
 • Mūsu programmas sporta uzdevumi, stafetes un spēles atspoguļo mūsu Kāpēcīšu pieaugošo izpratni par laiku un telpisko izpratni.
Jūsu uzdevums:
 • Bērni, kuri jau no mazotnes ir iemācīti gūt prieku no fiziskām aktivitātēm, visticamāk, paliks aktīvi un gūs labumu no veselīga dzīvesveida arī tālākos gados. Iedrošiniet savu bērnu praktizēt My Gym nodarbībās apgūtās prasmes un pavadīt savu laiku aktīvi.
Drošība:
 • Mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālē un uztveram to ļoti nopietni, tāpēc, lūdzu, iedrošiniet savu bērnu sekot visiem norādījumiem, kurus dod treneri.
0