Lieliskie mazuļi Prasmes un attīstība

Lieliskie Mazuļi ne tikai no sirds izpriecāsies mūsu strukturizētajā programmā, interesantajā piedzīvojumu laikā un vingrošanā, bet arī mācīsies akrobātikas pamat prasmes, attīstīs sīko un lielo motoriku, manipulatīvās spējas, līdzsvara, kūleņu mešanas, karāšanās un veiklības vingrinājumus. Šīs prasmes tiek trenētas ar dažādiem staipīšanās un velšanās vingrinājumiem, kas veicina bērnu ķermeņa un prāta attīstību. Šīs saistošās programmas laikā, bērni izjūt pacilātību dziedot, dejojot, šūpojoties, spēlējot spēles, skatoties leļļu lugas, izbaudot īpašas atrakcijas, un piedaloties “Surprise Time”, kas stimulē gan fizisko attīstību, gan kognitīvo izaugsmi.

 • Kur:   Lielirbes 17A, Rīga
 • Vecums:   No 6 mēn. līdz 3 g. (ar vecākiem, kuriem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts un ID vai pase)
 • Ilgums:   50 min
 • Cena:   1 x nedēļā: 88 EUR uz 4 nedēļām
 • Laiks:   Trešdiena 11:10, Svētdiena 10:00
 • Noteikumi:   Slimības gadījumā abonements netiek pagarināts
Fiziskās prasmes:
 • Programma ir īpaši izstrādāta, lai sekmētu, pirmkārt, bērna agrīno attīstību, iedrošinot velties, celties augšā un rāpot, otrkārt, apgūstot pamat prasmes akrobātikā un vingrošanāun, treškārt, lai uzlabotu Jūsu bērna līdzsvaru, ķermeņa apziņu un koordināciju.
 • Tiek attīstīta roku un acu koordinācija, sīkā motorika, izmantojot daudzveidīgas rotaļlietas un bumbiņas, dažādās krāsās, izmēros un no dažādiem materiāliem.
 • Mēs atbalstām bērna dabīgo vēlmi rāpties un karāties, izmantojot dažādu ekipējumu, kas ir domāts šo prasmju drošai attīstībai.
 • Stiepšanās vingrinājumi un kūleņu mešana ir izcils veids kā uzlabot Jūsu bērna kustības un veiklību.
Sociālās prasmes:
 • Bērni sāk savstarpēji sadarboties, sadarboties ar abiem treneriem, dejojot, izzinot mūsu iknedēļas piedzīvojumus un piedaloties ”seperation time’’.
 • My Gym nodrošina vidi, kurā bērni, mācoties spēlēties ar citiem, jūtas droši.
Emocionālās prasmes:
 • Lieliskajiem mazuļiem ir ļoti spēcīga emocionālā saikne ar saviem vecākiem. Mūsu gādīgie treneri veicina emocionālās saiknes nostiprināšanos caur dziesmām, vingrinājumiem un spēlēm, kurās bērni un vecāki var piedalīties kopā.
 • Mācoties sekot treneru norādījumiem, lieliskie mazuļi tiek nepārtraukti iedrošināti un uzmundrināti, izpētot jauno zāles izkārtojumu un piedaloties jaunajās aktivitātes.
 • Pašapziņa un pašcieņa pieaug, kad bērni kļūst drošāki par savām fiziskajām spējām.
Kognitīvās spējas:
 • Lieliskie Mazuļi mācās pētot un izzinot visu, kas viņiem ir apkārt. Bērni tiek iedrošināti izpaust savu fantāziju jautrās stafetēs, spēlēs, iztēles aktivitātēs un brīvajā laikā.
 • Katrā apļa laikā tiek uzdots jautājums, par kuru Jūsu bērns tiek mudināts domāt un atbildēt.
 • Mūsu treneri padziļina bērnu zināšanas par lietām, ķermeņa daļām, cipariem, un burtiem caur daudzveidīgām dziesmām, dejām, spēlēm, un leļļu lugām.
Jūsu uzdevums:
 • Bērni, kuri jau no mazotnes ir iemācīti gūt prieku no fiziskām aktivitātēm, visticamāk, paliks aktīvi un gūs labumu no veselīga dzīvesveida arī tālākos gados. Iedrošiniet savu bērnu praktizēt My Gym programmā apgūtās prasmes un pavadīt savu laiku aktīvi.
Drošība:
 • Mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālē un uztveram to ļoti nopietni, tāpēc, lūdzu, iedrošiniet savu bērnu sekot visiem norādījumiem, kurus dod treneri.
0