Ņindzja Prasmes un attīstība

My Gym Ņindzju programma koncentrējas uz spēka, izturības un veiklības attīstīšanu, izmantojot stafetes, vispārattīstošos vingrinājumus, spēles un šķēršļu joslas, kas mainās katru nedēļu.
Pārliecība par sevi un draudzība ar vienaudžiem veidojas, sadarbojoties komandās un kopīgi tiekot galā ar izaicinājumiem. Katrai ņindzjai ir arī plašas iespējas demonstrēt savas spējas, patstāvīgi pārvarot šķēršļu joslas. Ņindzju treniņi izaicina gan bērna prātu, gan fiziskās spējas, un galvenais uzsvars ir likts uz viņu centību; katrs bērns tiek mudināts darīt labāko, pēc savām spējām. Šis domāšanas veids palīdz mūsu jaunajām Ņindzjām pārvarēt šķēršļus un tikt galā ar grūtībām gan sporta zālē, gan ikdienas dzīvē.

 • Kur:   Lielirbes 17A, Rīga
 • Vecums:   No 4 g. līdz 10 g.
 • Ilgums:   1 stunda
 • Cena:   1 x nedēļā: €88 uz 4 nedēļām
 • Laiks:   Pirmdiena 17:00, Trešdiena 18:10, Svētdiena 12:10
 • Noteikumi:   Slimības gadījumā abonements netiek pagarināts
Fiziskās prasmes:
 • Spēks, izturība, līdzsvars un veiklība tiek attīstīti, izmantojot aizraujošas un dinamiskas aktivitātes, kā arī šķēršļu joslas.
 • Nindzjas piedalās enerģiskā nodarbībā, kurā tiek izmantotas šķēršļu joslas apļa treniņa formā, kā arī spēka un lokanības vingrinājumi.
 • Bērni mācās neatlaidīgi strādāt un sasniegt savus mērķus; viņu fiziskā izturība palielinās katru nedēļu.
 • Nindzjas pārvar katru šķērsli veidā, kas ir drošs un piemērots viņu fiziskās sagatavotības līmenim.
Sociālās prasmes:
 • Bērni mācās komunicēt un sadarboties savā starpā, lai palīdzētu visai grupai gūt panākumus katrā šķēršļu joslā, kā arī ar dažādos komandas sadarbības vingrinājumos.
 • Visas Nindzjas tiek aicinātas izrādīt cieņu un novērtēt savus biedrus; mēs regulāri uzmundrinām savus draugus, priecājamies par viņu panākumiem un iedrošinām viens otru mēģināt vēlreiz.
Emocionālās prasmes:
 • Šī programma ir fiziski prasīga, bet arī emocionāli atbalstoša, un vairo bērnu pārliecību, vienlaikus uzlabojot vispārējo veiklību un izturību.
 • Nindzjas iegūst pārliecību un lepojas ar saviem sasniegumiem, pārvarot sarežģītas šķēršļu joslas.
 • Katrs bērns tiek apmācīts atbilstoši viņa prasmju līmenim, vidē, kas ceļ bērna pašcieņu. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu programma ir droša un bērnu starpā nekonkurējoša.
Kognitīvās spējas:
 • Nindzju treniņi ir paredzēti problēmu risināšanas prasmju un koncentrēšanās spēju attīstīšanai, radošai domāšanai un pacietības trenēšanai, kas nepieciešama, lai pārvarētu grūtības. Daudzus šķēršļus var iziet dažādos veidos, tādejādi attīstot domāšanu, ka ar izaicinājumiem var tikt galā vairākos veidos, ne tikai vienā.
 • Nindzjas mācās sekot treneru norādēm un ātri reaģēt, kad treneri iepazīstina ar jaunām un sarežģītākām aktivitātēm.
Jūsu uzdevums:
 • Paslavējiet bērnu par pūlēm, kuras viņš/viņa iegulda nodarbībās! Jūsu iedrošinājums viņam ir ļoti svarīgs un palīdzēs labāk tikt galā ar izaicinājumiem un darboties nodarbībās, kā arī attīstīt veselīgu dzīvesveidu.
 • Nindzjas apmācība ietver sevī ne tikai fizisko sagatavotību. Mēs pieturamies pie principa, ka ja bērniem patiks sportiskās aktivitātes, kurās viņi piedalās, tad viņi visticamāk pieturēsies pie līdzsvarota dzīvesveida, kurā sportam ir būtiska vieta. Tāpēc padariet sportu par ģimenes lietu! Rādiet piemēru, izvirzot veselīgu dzīvesveidu par jūsu prioritāti.
Drošība:
 • Mēs ļoti rūpējamies par bērnu drošību sporta zālē, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka MyGym Nindzjas treniņu programma ir saistīta ar zināmu risku un var būt fiziski prasīga. Lūdzu, pirms dalības pārrunājiet ar bērnu iespējamos riskus un uzsveriet, cik svarīgi ir ievērot visus nodarbībās dotos norādījumus. Jūs jebkurā laikā varat runāt ar treneri, lai gūtu lielāku ieskatu par drošu dalību programmā.
0

Pirkumu grozs