Gudrīši Prasmes un attīstība

Pieaugot bērnu patstāvībai, viņi var sākt piedalīties nodarbībās bez vecākiem. Šajās nodarbības mūsu treneri māca bērniem akrobātikas pamat prasmes, uzmanīgi sekojot līdzi viņu tehnikai un komunicējot ar bērniem visu laiku. Mūsu nodarbības ir jautras un orientētas uz bērnu panākumiem. Bērni piedalās stafetēs, spēlēs un izpilda sporta vingrinājumus. Mērķis ir iegūt lielāku pārliecību un augstāku pašvērtējumu.

Fiziskās prasmes:
 • Treneriem mācot arvien jaunas akrobātikas un sporta prasmes, pieaug bērnu spēks, veiklība un precizitāte.
 • Mūsu jautrā un ik nedēļu jaunā programma uzlabo roku- acu koordināciju, priekšmetiskās kontroles spējas un fizisko spēku.
 • Vingrinājumi kļūst sarežģītāki, jo bērniem vairs nav jākoncentrējas uz staigāšanas, skriešanas un lēkāšanas mehāniku.
Sociālās prasmes:
 • Gudrīši arvien vairāk vēlas sadarbojas ar citiem bērniem un viņiem ir daudz iespējas darboties kopā ar vienaudžiem spēļu, stafešu un brīvajā laikā.
 • Visiem kopā mācoties un pavadot jautri laiku, bērni mācās arī cienīt savus draugus un trenerus.
Emocionālās prasmes:
 • Gudrīši tiek pastāvīgi uzslavēti par patstāvīgu darbu un sekošanu trenera norādēm.
Kognitīvās spējas:
 • Sarežģītākas spēles un uzdevumi veicina koncentrēšanās un klausīšanās spēju attīstību.
 • Mūsu Gudrīšiem ir iespēja izteikt savas domas un demonstrēt problēmu risināšanas prasmes aplīša laikā aktivitātēs, spēlēs un rotaļās.
Jūsu uzdevums:
 • Vecāki ar bērniem mājās var atkārtot nodarbībā spēlētās spēles, apgūtās sporta prasmes un akrobātikas vingrinājumus.
 • Uzdodiet savam bērnam detalizētus jautājumus par aktivitātēm, kurās viņi piedalījušies MyGym. Izrādiet sajūsmu par jaunajām iemaņām un piedāvājiet arī mājās spēlēt spēles, kuras bērni iemācījušies nodarbībās.
 • Neaizmirstiet runāt ar saviem bērniem par to, kāpēc sports ir svarīgs un arī jautrs!
Drošība:
 • Mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālēs un uztveram to ļoti nopietni, tomēr, lūdzu ņemiet vēra, ka gan jūs, gan jūsu bērns esat abi atbildīgi par bērna drošību nodarbības laikā. Katrā nodarbībā jūs dzirdēsiet treneru paziņojumus un instrukcijas. Tā ir ļoti svarīga informācija jūsu bērna drošībai, tāpēc lūdzu klausieties rūpīgi un iedrošiniet savu bērnu sekot visiem norādījumiem, kurus dod treneri.
0
 .