Gudrīši Prasmes un attīstība

Nodarbības mērķis - patstāvības un neatkarības attīstīšana. Ir iespēja piedalīties klasē bez vecākiem. Mūsu treneri parūpējas par to, lai bērns izpilda vingrinājumus pareizi un droši, netraumējot sevi. Šī jautrības pilnā klase piedāvā uz panākumiem orientētu pieeju, piemēram, bērni piedalās stafetēs, spēlēs un sporta prasmēs. Mērķis seit ir iegūt lielāku pašpārliecību un augstāku pašvērtējumu.

Fiziskās prasmes:
  • Spēks, veiklība un precizitāte tiek palielināta, treneriem ieviešot jaunus vingrinājumus un sporta prasmes.
  • Mūsu jautrā un ik nedēļu jaunā programma uzlabo roku un acu koordināciju, iztēles spējas un spēku.
  • Prasmes kļūst sarežģītākas, jo bērniem vairs nav jākoncentrējas uz staigāšanas, skriešanas un lēkāšanas mehāniku.
Sociālās prasmes:
  • Gudrīši sadarbojas ar citiem bērniem un viņiem ir iespēja savstarpēji darboties kopā ar vienaudžiem, spēļu, stafešu un bērnu spēļu laikā.
  • Bērni iemācās cienīt draugus un trenerus, kamēr visi kopā strādā mācoties un spēlējoties.
Emocionālās prasmes:
  • Gudrīši tiek apveltīti ar pozitīvu atbalstu uz pašpaļāvību un sekošanu norādēm.
Jūsu uzdevums:
  • Uzdodiet savam bērnam detalizētus jautājumus par aktivitātem, kuras viņi veikuši MyGym. Izrādiet entuziasmu par jaunajām iemaņām, un piedāvājiet arī mājās spēlēt spēles, kuras iemācījāties nodarbībās.
  • Vecāki ar bērniem var atkārtoti iziet cauri daudzām spēlēm, iztēles prasmēm, sporta prasmēm un pamata kustībām mājās, kuras tika apgūtas treniņu laikā.
  • Atcerieties runāt par to, kāpēc fitness ir svarīgs un jautrs!
Drošība:
  • Lai gan bērnu drošība zālē ir mūsu prioritāte, lūdzu apzinieties, ka Jūs un Jūsu bērns arī spēlējat svarīgu lomu drošības uzturēšanā. Nodarbību laikā Jūs dzirdēsiet, ka audzinātāji dod instrukcijas un veic paziņojumus. Šīs instrukcijas un paziņojumi ir svarīgi atgādinājumi par drošību. MyGym Jūs lūdz tajos ieklausīties, un mudināt bērnus sekot visām audzinātāju instrukcijām.
0

MyGym Latvia

SIA "Kalnmala"
Reģistrācijas nr.: 40003546144

Juridiskā adrese:
Rīga, Dzelzavas 78, LV-1082
29 428 555
[email protected]

Sociālie mēdiji

Norēķinies ar


 .