Lieliskie mazuļi Prasmes un attīstība

Lieliskie Mazuļi ne tikai izbaudīs jautrību pateicoties mūsu strukturizētajām nodarbībām, interesantajam piedzīvojumu laikam un bērnu vingrošanai, bet arī mācīsies sporta sākumiemaņas, attīstīs sīko un lielo motoriku, uzlabos muskuļu darbību un manipulatīvās spējas.
Kaut arī fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte, tiek uzsvērta arī sociālo prasmju attīstība. Bērni strādā pie tā, lai attīstītu prasmi klausīties, sekot norādījumiem un sadarbībai ar citiem bērniem. Mācoties un izklaidējoties, mūsu Lieliskie Mazuļi stiprina lepnumu un pašcieņu!

Fiziskās prasmes:
 • Šajā vecuma grupā fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte. Katrs bērns savstarpēji sadarbojas ar katru treneri, lai apgūtu vingrošanas iemaņas un iesācēja sporta iemaņas.
 • Nodarbības ir paredzētas, lai uzlabotu Jūsu bērna līdzsvaru, ķermeņa izpratni un koordināciju.
Sociālās prasmes:
 • Bērni mācās sadarboties grupā un pārmaiņus piedalās klases aktivitātēs.
 • Bērni kļūst patstāvīgāki, kad viņi sāk sadarboties ar treneriem, kamēr vecāku līdzdalība pakāpeniski samazinās.
Emocionālās prasmes:
 • Bērni uzņem pozitīvu enerģiju un motivāciju, mācoties sekot treneru norādījumiem un būt labi klausītāji.
 • Pašapziņa un pašcieņa pieaug, kad bērni kļūst drošāki par savām fiziskajām spējām.
Kognitīvās spējas:
 • Lieliskajiem Mazuļiem ir jāļauj viņu fantāzijai izpausties jautrās stafetēs, spēlēs, iztēles aktivitātēs un brīvajā laikā.
 • Katrā apļa laikā ir iekļauts jautājums, par kuru Jūsu bērns tiek mudināts domāt un atbildēt.
Jūsu uzdevums:
 • Mudiniet bērnu sēdēt pie saviem vienaudžiem un sekot trenera norādījumiem nodarbības laikā.
 • Neatkarība ir Lielisko Mazuļu mērķis un Jūsu entuziasms un iedrošinājums palīdzēs Jūsu bērnam justies pārliecinātam, uzņemoties iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.
Drošība:
 • Lai gan mēs ļoti rūpējamies par bērnu drošību sporta zālē, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu bērna drošība nodarbības laikā ir Jūsu atbildība. Lūdzu, rūpīgi uzraudziet savu bērnu un pārliecinieties, vai viņš/viņa nav tālāk par rokas stiepiena attālumu no Jums. Jūs dzirdēsiet arī treneru drošības norādījumus, katrā nodarbībā. Lūdzu ieklausieties un sekojiet visiem treneru sniegtajiem norādījumiem.
0

MyGym Latvia

SIA "Kalnmala"
Reģistrācijas nr.: 40003546144

Juridiskā adrese:
Rīga, Dzelzavas 78, LV-1082
29 428 555
[email protected]

Sociālie mēdiji

Norēķinies ar


 .