Lieliskie mazuļi Prasmes un attīstība

Lieliskie Mazuļi ne tikai no sirds izpriecāsies mūsu strukturizētajās nodarbībās, interesantajā piedzīvojumu laikā un bērnu vingrošanā, bet arī mācīsies akrobātikas pamat prasmes, attīstīs sīko un lielo motoriku un manipulatīvās spējas.
Fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte, tomēr arī sociālo prasmju attīstība tiek uzsvērta. Bērni strādā pie prasmes klausīties, sekot norādījumiem un sadarbojoties ar citiem bērniem. Mācoties un spēlējoties, mūsu Lieliskie Mazuļi izjūt lepnumu par paveikto un stiprina savu pašcieņu!

Fiziskās prasmes:
 • Šajā vecuma grupā fizisko prasmju mācīšana ir galvenā prioritāte. Bērni savstarpēji sadarbojas ar abiem treneriem, apgūstot pamat prasmes akrobātikā un vingrošanā.
 • Nodarbības ir paredzētas, lai uzlabotu Jūsu bērna līdzsvaru, ķermeņa apziņu un koordināciju.
Sociālās prasmes:
 • Bērni mācās strādāt grupiņās un pārmaiņus piedalās klases aktivitātēs.
 • Bērni, sadarbojoties ar treneriem, kļūst patstāvīgāki un vecāku līdzdalība pakāpeniski samazinās.
Emocionālās prasmes:
 • Mācoties sekot treneru norādījumiem un labi klausoties, lieliskie mazuļi tiek nepārtraukti iedrošināti un uzmundrināti.
 • Pašapziņa un pašcieņa pieaug, kad bērni kļūst drošāki par savām fiziskajām spējām.
Kognitīvās spējas:
 • Lieliskie Mazuļi tiek iedrošināti izpaust savu fantāziju jautrās stafetēs, spēlēs, iztēles aktivitātēs un brīvajā laikā.
 • Katrā apļa laikā tiek uzdots jautājums, par kuru Jūsu bērns tiek mudināts domāt un atbildēt.
Jūsu uzdevums:
 • Mudiniet bērnu sēdēt pie saviem vienaudžiem un sekot trenera norādījumiem nodarbības laikā.
 • Lielisko Mazuļu mērķis ir neatkarība un Jūsu entuziasms un iedrošinājums palīdzēs Jūsu bērnam justies pārliecinātam, uzņemoties iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.
Drošība:
 • Lai gan mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālēs un uztveram to ļoti nopietni, lūdzu, ņemiet vēra, ka jūsu bērna drošība nodarbības laikā ir jūsu atbildība. Lūdzu sekojiet līdzi savam bērnam un pārliecināties, ka viņš vienmēr ir jums blakus. Katrā nodarbībā jūs dzirdēsiet treneru paziņojumus un instrukcijas. Tā ir ļoti svarīga informācija jūsu bērna drošībai, tāpēc lūdzu klausieties rūpīgi un izpildiet visus norādījumus, kurus dod treneri.
0
 .