Nindžas Prasmes un attīstība

MyGym Nindzu treniņu nodarbības koncentrējas uz spēka, izturības un veiklības attīstīšanu, izmantojot stafetes, sagatavošanās vingrinājumus, spēles un šķēršļu joslas, kas mainās kartu nedēļu. Pašpārliecība un draudzība tiek veidota, izmantojot sadarbības un komandas izaicinājumus, un katrai Nindzai ir plašas iespējas patstāvīgi triumfēt pār šķēršļu joslām. Nindzu treniņi izaicina bērnus garīgi un fiziski, galveno uzmanību pievēršot piepūlei; katram bērnam ir nosacījums, ka viņš vienmēr cenšas darīt visu iespējamo, labākam rezultātam. Šis domāšanas veids palīdz mūsu jaunajiem Nindzām pārvarēt šķēršļus gan sporta zālē, gan ikdienas dzīvē.

Fiziskās prasmes:
 • Spēks, izturība, līdzsvars un veiklība tiek atīstīta, izmantojot aizraujošas un dinamiskas aktivitātes, kā arī šķēršļu joslas.
 • Nindzas piedalās augstas enerģijas klasē, kurā tiek izmantoti ķēdes stila šķēršļu trases, kā arī spēka un elastības vingrinājumi.
 • Bērni mācās neatlaidīgi strādāt un sasniegt savus mērķus; fiziskā tolerance un izturība palielinās katru nedēļu.
 • Nindzas pārvalda katru šķērsli, ar kuru viņi saskaras, kas ir drošs un piemērots viņu individuālajam spēju līmenim.
Sociālās prasmes:
 • Bērni mācās komunicēt un sadarboties savā starpā, lai palīdzētu visai grupai gūt panākumus katrā šķēršļu joslā, kā arī ar dažādiem komandas sadarbības izaicinājumiem.
 • Visas Nindzas tiek aicinātas izrādīt labu sportisko sagatavotību; mēs regulāri uzmundrinām savus draugus, svinam viņu panākumus un iedrošinām viens otru mēģināt vēlreiz.
Emocionālās prasmes:
 • Šī prasīgā, bet emocionāli atbalstošā programma vairo pārliecību, vienlaikus uzlabojot vispārējo veiklību un izturību.
 • Nindzas veido pārliecību un lepojas, strādājot izaicinošajās šķēršļu joslās, jo tās veido pamatu, lai ar katru šķērsli gūtu panākumus.
 • Katrs bērns tiek apmācīts atbilstoši viņa prasmju līmenim, vidē, kas ceļ pašcieņu; mēs lepojamies ar drošu, nekonkurējošas programmas nodrošināšanu.
Kognitīvās spējas:
 • Nindzas treniņi ir paredzēti problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai, uzmanības pievēršanai, radošai domāšanai un pacietībai, lai pārvarētu izaicinājumus. Daudzus šķēršļus var novērst dažādos veidos; mainot domāšanas veidu, ka ar izaicinājumiem var tikt galā vairākos veidos, ne tikai vienā.
 • Nindzas mācās sekot treneru norādēm un ātri reaģēt, kad treneri iepazīstina ar jaunām un sarežģītākām aktivitātēm.
Jūsu uzdevums:
 • Izsakiet komplimentus savam bērnam par pūliņiem, ko viņš / viņa izvirza stundā. Jūsu iedrošinājums rada lielu un lielisku atšķirību, jo Jūsu bērns strādā, lai pārvarētu izaicinājumus, visvairāk uzmanību pievēršot veselīga dzīvesveida attīstīšanai!
 • Nindzas apmācība ietver ne tikai fizisko sagatavotības pusi. Ja bērniem patīk sportiskās aktivitātes, kurās viņi piedalās, tad viņi visticamāk adaptēsies līdzsvarotai rutīnai. Tāpēc padariet fitnesu par ģimenes lietu! Rādiet piemēru, izvirzot veselīgu dzīvesveidu par prioritāti.
Drošība:
 • Lai arī mēs ļoti rūpējamies par bērnu drošību sporta zālē, lūdzu, ņemiet vērā, ka MyGym Nindzas treniņu programma ir saistīta ar zināmu risku un var būt fiziski prasīga. Lūdzu, pirms dalības pārrunājiet ar bērnu iespējamos riskus un uzsveriet, cik svarīgi ir ievērot visus stundās dotos norādījumus. Jūs varat arī jebkurā laikā runāt ar treneri, lai gūtu lielāku ieskatu par drošu dalību programmā.
0

MyGym Latvia

SIA "Kalnmala"
Reģistrācijas nr.: 40003546144

Juridiskā adrese:
Rīga, Dzelzavas 78, LV-1082
29 428 555
[email protected]

Sociālie mēdiji

Norēķinies ar


 .