Skraidītāji Prasmes un attīstība

Šajā vecumā, Jūsu bērna spēja noturēt uzmanību palielinās un tas ir īstais laiks, lai ieviestu aktivitātes un uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešamas lielākas koncentrēšanās spējas.
Mūsu jautrības pilnā programma iekļauj vecumam piemērotas līdzsvara, kūleņu mešanas, karāšanās un veiklības vingrinājumus, ar mērķi virzīties pretim nodarbībām ar izteiktāku struktūru un kārtību. Arī vcāki ir daļa no šīs aizraujošās nodarbības un piedalās dziesmās, dejās un spēlēs kopā ar saviem bērniem, veicinot bērnos pozitīvu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm. Šīs saistošās nodarbības laikā, bērni izjūt pacilātību dziedot, dejojot, šūpojoties, spēlējot spēles, skatoties leļļu lugas, izbaudot īpašas atrakcijas, un piedaloties "Surprise Time!"
Zemāk apskatāmi daži no veidiem, kā MyGym veicina jūsu bērna prāta un ķermeņa attīstību.

Fiziskās prasmes:
 • Mēs trenējam jūsu bērna līdzsvara izjūtu, izmantojot līdzsvara baļķi un daudzveidīgus līdzsvara vingrojumus.
 • Roku un acu koordinācijai attīstoties, mēs strādājam pie sīkās motorikas ar “Surprise Time!” aktivitāti.
 • Mēs atbalstam bērna dabīgo vēlmi rāpties un karāties, izmantojot dažādu ekipējumu, kas ir domāts šo prasmju drošai attīstībai.
 • Stiepšanās vingrinājumi un kūleņu mešana ir izcils veids kā uzlabot Jūsu bērna kustības un veiklību.
Sociālās prasmes:
 • Skraidītajiem kļūst arvien vieglāk dalīties ar mantām un socializēties ar citiem bērniem.
 • MyGym nodrošina vidi, kurā bērni, mācoties spēlēties ar citiem, jūtas droši.
Emocionālās prasmes:
 • Skraidītāji kļūst arvien drošāki, apgūstot jaunas iemaņas mūsu vienmēr mainīgajā vidē.
 • Mēs iedrošinām bērnus būt patstāvīgiem, izpētot jauno zāles izkārtojumu un piedaloties jaunajās aktivitātes.
Kognitīvās spējas:
 • Mēs attīstām klausīšanās spējas mūsu jautrajā “Circle-Time”, kuras laikā tiek pielietota un attīstīta bērnu augošā izpratne un spēja sekot norādēm,
 • Mūsu treneri padziļina bērnu zināšanas par lietām, ķermeņa daļām, cipariem, un burtiem caur daudzveidīgām dziesmām, dejām, spēlēm, un leļļu lugām.
Jūsu uzdevums:
 • SPORTA ZĀLĒ. Mūsu programma mudina bērnus būt brīviem un zinātkāriem, vienlaicīgi palīdzot tiem mācīties sekot norādēm un piedalīties strukturizētās aktivitātēs. Jūs varat palīdzēt savam bērnam izveidot šo veselīgo attieksmi, parādot personīgu piemēru. Lūdzu piedalieties nodarbību aktivitātēs kopā ar savu bērnu. Tieši jūsu iesaistīšanās un entuziasms ir tas, kas padara nodarbības jautras un un veiksmīgas.
 • MĀJĀS. Kad esat mājās, dziediet dziesmas un spēlējiet MyGym apgūtās spēles. Tas ir lielisks veids, kā stiprināt jaunās iemaņas, vienlaikus jautri pavadot laiku ar savu bērnu un stiprinot Jūsu attiecības.
Drošība:
 • Lai gan mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālēs un uztveram to ļoti nopietni, lūdzu, ņemiet vēra, ka jūsu bērna drošība nodarbības laikā ir jūsu atbildība. Lūdzu sekojiet līdzi savam bērnam un pārliecināties, ka viņš vienmēr ir jums blakus. Katrā nodarbībā jūs dzirdēsiet treneru norādījumu un instrukcijas. Tā ir ļoti svarīga informācija jūsu bērna drošībai, tāpēc lūdzu klausieties rūpīgi un izpildiet visus norādījumus, kurus dod treneri.
0
 .