Skraidītāji Prasmes un attīstība

Šajā vecumā, Jūsu bērna uzmanības ilgums palielinās un ļauj ilgākus koncentrēšanās periodus – šis periods ir perfekts, lai ieviestu aktivitātes un iemaņas, kurām nepieciešams vairāk fokusa. Mūsu jautrības pilnā programma iekļauj vecumam piemērotas balansa, kūleņošanas, karāšanās, un veiklības iemaņas, ar mērķi uz lielāku attīstību. Vecāki arī pievienojās jautrībai, piedaloties ar bērniem kopā dziesmās, dejās, un spēlēs.. Šīs saistošās nodarbības laikā, bērni izjūt pacilātību dziedot, dejojot, šūpojoties, spēlējot spēles, skatoties leļļu teātrus, izbaudot īpašas atrakcijas, un piedaloties “Surprise Time!” Zemāk apskatāmi vien daži no veidiem, kā MyGym veicina jūsu bērna attīstību gan prātā, gan ķermenī.

Fiziskās prasmes:
 • Mēs turpinām jūsu bērna augošās balansa prasmes izmantojot līdzsvara baļķi un daudzveidīgus līdzsvara vingrojumus.
 • Roku un acu koordinācijai attīstoties, mēs sākam darbu pie smalkās motorikas iemaņām ar “Surprise Time!” aktivitāti.
 • Mēs apsveicam bērna dabīgo vēlmi rāpties un karāties, izmantojot dažādus ekipējumus, kas specializējas šo prasmju drošā attīstībā.
 • Pamatprasmes lokanībā un kūleņošanā ir izcils veids, lai uzlabotu Jūsu bērna kustību un veiklību.
Sociālās prasmes:
 • Gymsteri kļūst komfortabli sociālās situācijās, pēc daloties ar rotaļlietām un atrakcijām.
 • MyGym piedāvā vidi, kurā bērni jūtas droši, iemācoties spēlēties ar citiem.
Emocionālās prasmes:
 • Gymsteri jūtas lieliski par sevi, iemācoties un meistarojot jaunas prasmes mūsu vienmēr mainīgajā programmā.
 • Patstāvība tiek mudināta ar to, ka bērni katru nedēļu izpēta jauno ekipējuma izvietojumu un jaunās treniņu programmas.
Kognitīvās spējas:
 • Mēs atbalstam uzklausīšanas spēju attīstību ar mūsu jautrības pilno Circle-Time, kuras laikā bērnu augošā izpratne un spēja sekot norādēm tiek pielietota un attīstīta.
 • Mūsu audzinātāji stiprina zinātprasmes par lietām, ķermeņa daļām, cipariem, un burtiem caur daudzveidīgām dziesmām, dejām, spēlēm, un leļļu teātriem.
Jūsu uzdevums:
 • SPORTA ZĀLĒ. Mūsu programma jauniešus mudina būt brīviem un zinātkāriem, tajā pašā laikā palīdzot tiem mācīties sekot norādēm un piedalīties strukturizētās aktivitātēs. Jūs varat palīdzēt savam bērnam izveidot šo veselīgo attieksmi, rādot piemēru no sevis. Lūdzam Jūs piedalīties nodarbību aktivitātēs ar savu bērnu. Jūsu iesaistīšanās un entuziasms atļauj nodarbībām būt jautrām un veiksmīgām.
 • MĀJĀS. Kad esat mājās, dziedat dziesmas un spēlējiet MyGym iemācītās spēles. Tas ir lielisks veids, kā stiprināt jaunas iemaņas, tajā pašā laikā jautri pavadot laiku ar savu bērnu un stiprinot Jūsu saikni.
Drošība:
 • Lai gan viena no mūsu sporta zāles galvenajām prioritātēm ir nodarbību laikā uzturēt bērnus drošībā, lūdzu esiet informēti, ka, atrodoties sporta zālē, Jūsu bērna drošība ir jūsu atbildība. Lūdzam Jūs tuvi uzraudzīt savu bērnu, un parūpēties, lai viņš vai viņa no Jums vienmēr ir ne tālāk, kā rokas stiepiena attālumā. Nodarbību norises laikā Jūs dzirdēsiet, kā audzinātāji veic svarīgus paziņojumus un dod instrukcijas. Šie paziņojumi un instrukcijas nedrīkst tikt ignorēti. Lūdzu klausieties un sekojiet visām instrukcijām, ko audzinātāji Jums dod.
0

MyGym Latvia

SIA "Kalnmala"
Reģistrācijas nr.: 40003546144

Juridiskā adrese:
Rīga, Dzelzavas 78, LV-1082
29 428 555
[email protected]

Sociālie mēdiji

Norēķinies ar


 .