Rāpotāji Prasmes un attīstība

Mazuļiem attīstoties, viņi iegūst vairāk kontroles pār plaukstām, rokām un ķermeņa augšdaļu, un kļūst mobilāki, tāpēc mēs viņus iepazīstinām ar arvien jaunām un stimulējošām aktivitātēm. Mūsu pieredzējušie treneri apzinās, cik stipra un nozīmīga ir bērna emocionālā piesaiste saviem vecākiem un aprūpētājiem, un viņi palīdz stiprināt šo saikni starp viņiem vēl vairāk. Rāpotāji tiek trenēti ar dažādiem staipīšanās un velšanās vingrinājumiem, kas veicina viņu ķermeņa un prāta attīstību. Nodarbībās iekļautās dziesmas, dejas un jautri piedzīvojumi stimulē gan fizisko attīstību, gan kognitīvo izaugsmi. Šīs nodarbības ir paredzētas, lai palīdzētu mazuļiem atklāt viņu dabiskās spējas drošā un enerģiskā vidē.

Fiziskās prasmes:
 • Nodarbību aktivitātes ir īpaši izstrādātas, lai sekmētu bērna agrīno attīstību, iedrošinot velties, celties augšā un rāpot.
 • Tiek attīstīta roku un acu koordinācija, izmantojot daudzveidīgas rotaļlietas un bumbiņas, dažādās krāsās, izmēros un no dažādiem materiāliem.
 • Bērnu fiziskās spējas tiek paplašinātas katru nedēļu, izmantojot vingrinājumus, kuri sevī ieļauj, kustību, spēka, veiklības un līdzsvara treniņu.
Sociālās prasmes:
 • Mūsu pieredzējušie treneri izprot bērna vajadzību pēc atzinības, kad viņš cenšas apgūt vai pilnveido kādu prasmi. Tādēļ iedrošinājumi un uzslavas iet roku rokā ar MyGym!
 • Rāpotāji sāk savstarpēji sadarboties dejojot, izzinot mūsu iknedēļas piedzīvojumus un piedaloties "seperation time".
Emocionālās prasmes:
 • Mazuļiem ir ļoti spēcīga emocionālā saikne ar saviem vecākiem un aprūpētākiem. Mūsu gadīgie treneri veicina šis saiknes nostiprināšanos ar dziesmām, vingrinājumiem un spēlēm, kurās bērni un vecāki var piedalīties kopā.
Kognitīvās spējas:
 • Rāpotāji mācās pētot un izzinot visu, kas viņiem ir apkārt. Mūsu aizraujošajā vidē, ar izvietojumu, kurš mainās katru nedēļu, viņiem būs plašas iespējas iegūt arvien jaunus iespaidus.
 • My Gym piedāvātās stimulējošās aktivitātes ir pilnībā piemērotas arī zīdainīšiem! Sākot ar jaunu dziesmu apgūšanu un leļļu teātra izrādēm, līdz pat spējai izpildīt fiziskus vingrinājumus, Rāpotāji sāk veidot saikni starp fizisko sagatavotību un jautrību!
Jūsu uzdevums:
 • Zālē vecāki var veicināt bērnu valodas attīstību un izpratni, pārrunājot ar bērnu katru klases sastāvdaļu un aktivitātes, kurās viņi piedalās kopā.
 • Mājās vecāki var atkārtot visas My Gym apgūtās dziesmas, dejas un leļļu izrādes, tādejādi pavadot labi laiku kopā. Šo dziesmu dziedāšana var arī palīdzēt kādu garāku braucienu padarīt patīkamāku!
Drošība:
 • Lai gan mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālēs un uztveram to ļoti nopietni, lūdzu, ņemiet vēra, ka jūsu bērna drošība nodarbības laikā ir jūsu atbildība. Lūdzu sekojiet līdzi savam bērnam un pārliecināties, ka viņš vienmēr ir jums blakus. Katrā nodarbībā jūs dzirdēsiet treneru paziņojumus un instrukcijas. Tā ir ļoti svarīga informācija jūsu bērna drošībai, tāpēc lūdzu klausieties rūpīgi un izpildiet visus norādījumus, kurus dod treneri.
0