Staigātāji Prasmes un attīstība

Šī aizraujošā programma stimulē Jūsu bērna augošo ķermeni un prātu, iesaistot daudzveidīgās, vecumam piemērotas aktivitātes.Mūsu Staigātāji aug un iegūst pārliecību par sevi, piedaloties šajā jautrības pilnajā programmā, kas attīsta viņu pieaugošās spējas – fiziskajā, prāta, sociālajā un emocionālā jomā. Jūs redzēsiet, kā pieaug Jūsu bērna mīlestība pret fiziskām aktivitātēm ar mūsu treneru izmantotajām daudzveidīgajām dziesmām, dejām, leļļu lugām, un īpašajām atrakcijām, ar mērķi mācīt un izklaidēt. Šūpoles, "Adventures" un "Explore Time" nodarbību padara vēl jautrāku!

Fiziskās prasmes:
 • Mūsu mūsdienīgo zāļu aprīkojums ir domāts lai iedrošinātu Staigātāju attīstību no rāpošanas uz staigāšanu un no staigāšanas uz skriešanu.
 • Staigātāji tiek iepazīstināti ar pamat prasmēm kūleņu mešanā un veiklībā, kas attīsta viņu spēku un sava ķermeņa spēju apzināšanos.
Sociālās prasmes:
 • MyGym piedāvā plašas iespējas jūsu bērnam piedalīties paralēlās rotaļās kopā ar draugiem, sagatavojot viņus interaktīvākām nodarbēm nākamajos dzīves mēnešos.
 • Mūsu augsti kvalificētie treneri Staigātājus iepazīstina ar agrīnām sociālajām prasēm, izmantojot interaktīvas dziesmas un dejas, vecumam piemērotas leļļu lugas un īpašas atrakcijas.
Emocionālās prasmes:
 • Izmantojot MyGym specializēto aprīkojumu, bērni sāk attīstīt savu mīlestību pret fiziskajām aktivitātēm un lepnumu par saviem sasniegumiem.
 • MyGym treneri vienmēr ir dāsni ar mīļiem un iedrošinošiem vārdiem, vadot bērnus caur katru no īpaši izstrādātās programmas segmentiem.
Kognitīvās spējas:
 • Izmantojot puzles, klučus un citus vecumam atbilstošus priekšmetus, mūsu Staigātāji sāk labāk uztvert rakstus, kā arī cēloņa un seku principu.
 • Bērni attīsta savas valodas prasmes un izpratni, mācoties paklausīt vienkāršiem norādījumiem, sakot savu vārdu un atbildot uz vienkāršiem jautājumiem.
Jūsu uzdevums:
 • ZĀLĒ - Jūsu bērns mācās no Jums. Ja Jūsu bērns redzēs, ka ar prieku piedalāties nodarbībās, arī viņš gribēs iesaistīties! Mudiniet savu bērnu pamēģināt vismaz vienu jaunu lietu katru nedēļu. Mūsu aprīkojums ir drošs arī vecākiem, tāpēc nebaidieties savam mazulim parādīt, ka kaut kas nepierasts var būt arī jautrs!
 • MĀJĀS - Esot mājās ar bērnu, dziediet dziesmas, dejojiet dejas, un atkārtojiet tās iemaņas, kuras Jūsu bērns ir apguvis attiecīgajā nedēļā. Tas ne tikai padarīs rotaļu laiku aizraujošāku, bet arī nostiprinās apgūtās iemaņas.
Drošība:
 • Lai gan mēs rūpējamies par bērnu drošību mūsu zālēs un uztveram to ļoti nopietni, lūdzu, ņemiet vēra, ka jūsu bērna drošība nodarbības laikā ir jūsu atbildība. Lūdzu sekojiet līdzi savam bērnam un pārliecināties, ka viņš vienmēr ir jums blakus. Katrā nodarbībā jūs dzirdēsiet treneru paziņojumus un instrukcijas. Tā ir ļoti svarīga informācija jūsu bērna drošībai, tāpēc lūdzu klausieties rūpīgi un izpildiet visus norādījumus, kurus dod treneri.
0